Bersama Ustaz Jamanuddin Jusoh

Soalan:

BERKENAAN kedudukan anak luar nikah di sisi Allah jika dia beriman, apakah dia berhak ditempatkan di syurga? Adakah benar sabda Nabi, anak luar nikah dan keturunannya tidak akan mencium bau syurga? Harap dapat sedikit penjelasan.

Fatimah Abd Manaf,
Pahang.

Jawapan:

ISLAM menganjurkan hubungan halal melalui pernikahan bagi meneruskan kesinambungan umat dan keturunan dan mengharamkan zina kerana membantutkan proses itu.

Persoalan saudari berkenaan anak luar nikah, dia tetap menjadi ahli syurga dan akan dilayan dengan sebaiknya oleh Allah seperti orang lain jika dia beriman dan beramal soleh.

Syeikh Ismail Muhammad A’jluni di dalam kitabnya Kashful Khafa, juz kedua halaman 372: “Tidak akan masuk syurga anak yang dilahirkan secara haram” diriwayatkan oleh Abu Naim dari Abu Hurairah RA. Imam Nasai juga meriwayatkan hadis ini dengan makna sama.

Namun demikian, Imam Daru Qutni menyebut sanad (silsilah perjalanan) hadis ini tidak sampai kepada sahabat Nabi iaitu Abu Hurairah RA.

Pengarang kitab Maqasid mengatakan hadis ini diragukan. Ulama hadis iaitu Abu Tahir dan Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini maudu’ (direka-reka). Pengarang kitab Safarus Saa’dah mengatakan hadis ini batil.

Al-hafiz Ibnu Hajar menyebut hadis ini bermaksud anak itu tidak akan masuk syurga jika sekiranya dia masih mengamalkan perbuatan terkutuk seperti yang dilakukan ibu bapanya.

Kebanyakan ulama bersepakat bahawa hadis ini tidak ditafsirkan mengikut zahir

lafaznya dan ia mestilah ditakwilkan maknanya (mengikut andaian lafaznya). Begitu juga maksud lafaz ‘tidak akan masuk syurga’ bermakna dia tidak masuk syurga bersama golongan yang awal kerana orang yang melakukan maksiat akan diazab terlebih dulu dalam jangka masa yang ditentukan Allah dan tidak kekal di neraka.

Jika dia bertaubat maka dia akan terlepas melainkan jika dia menghalalkan hukum zina itu sendiri lalu menjadi murtad dan kekal di neraka.

Bagi menjelaskan maksud hadis di atas Abu Daud di dalam sunannya meriwayatkan sebuah hadis Nabi Muhamad dari Abu Hurairah RA bermaksud: “Anak nia (luar nikah) adalah terkutuk jika dia terus mengamalkan amalan kedua orang tuanya.” (al-hadis)

Sumber: http://agamaberitaharian.blogspot.com/2010/03/soal-jawab-agama-anak-luar-nikah.html

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

2 Kata


 1. achmad on 27 Aug 2013

  bukan anak luar nikah sahaja adalah terkutuk jika dia terus mengamalkan amalan kedua orang tuanya. tetapi anak halal juga adalah terkutuk jika dia terus mengamalkan amalan kedua orang tuanya yang jenis terkutuk!!

  [Balas Cakap]

  UJ Reply:

  Sebab itu dosa terletak pada diri setiap orang sekiranya melakukan perbuatan terkutuk…

  [Balas Cakap]


Apa yang nak di kata?